Contact

To give your feedback or any kind of suggestion, email us at:

mahandal@rediffmail.com

prakashmaurya001@gmail.com

Chandra Krishna Kushawaha 09289999211
Devendra Shakya 09720640721
Shailendra Kumar Maurya 07694930003
Paras Nath Maurya 08009220370
Sabhajeet Maurya 09452559933
Shiv Kumar Yadav 08120984611
Raj Kumar Rai 09350829298
Shripat Maurya 09826805288
Rajesh Maurya 08543983295
Dr. Pradeep Maurya 09450994192
Jay prakash Maurya 09758007138
Munendra shakya 09719200336
Krishan Narayan Kushawaha 09926258880

© 2009 Keshav Dev Maurya – Founder and President of Mahan Dal Party – Suman Shakya, Keshav Dev, Sarita Saini, Rajkumar Yadav | All Rights Reserved | Powered by Webweaverz Technologies