Contact

To give your feedback or any kind of suggestion, email us at:

mahandal@rediffmail.com

prakashmaurya001@gmail.com

Chandra Krishna Kushawaha 09289999211
Devendra Singh Shakya 08889626775
Shailendra Kumar Kushawaha 07415579206
Paras Nath Maurya 08889324083
Sabhajeet Maurya 08889319592
Brijesh Kumar Maurya 09235887030
Badam Singh Saini 09759962030
Shiv Kumar Yadav 08223846260
Raj Kumar Rai 09212129298
Shripat Maurya 09721836983
Rajesh Maurya 09926605537
Dr. Pradeep Maurya 09450994192
Ram Sahare Maurya 09208055485
Jay prakash Maurya 09753898563
Munendra shakya 08889166236
Hari Om Saini 09997395233
Krishan Narayan Kushawaha 09926258880

© 2009 Keshav Dev Maurya – Founder and President of Mahan Dal Party – Suman Shakya, Keshav Dev, Sarita Saini, Rajkumar Yadav | All Rights Reserved | Powered by Webweaverz Technologies